• dom pomocy społecznej
  • słoneczny dom
świadczenia zdrowotne

Galeria
Aktualności
27.08.2019

Na zakończenie wakacji Mieszkańcy uczestniczyli w pielgrzymce do Kalwarii Zebrzydowskiej oraz Wadowic.

więcej
07.2019

W lipcu Mieszkańcy gościli w Domu Pomocy Społecznej Zakonu Ojców Kamilianów w Zabrzu.

więcej
świadczenia zdrowotne
Każdy mieszkaniec po przyjęciu do DPS ma prawo dalszego korzystania z usług lekarza POZ, z którego porad korzystał wcześniej. Jeżeli mieszkaniec wyrazi takie życzenie, może korzystać z porad lekarza POZ sprawującego opiekę nad pozostałymi mieszkańcami.

Lekarz przyjmuje w DPS jeden raz w tygodniu.

DPS zatrudnia personel pielęgniarski , który czuwa nad stanem zdrowia Mieszkańców. Wykonuje na miejscu podstawowe badania takie jak: pomiar ciśnienia czy poziom cukru we krwi oraz wszelkie czynności typu opatrunki, zakraplanie oczu i inne zabiegi zlecane przez lekarza.

Personel medyczno-opiekuńczy zajmuje się obsługą mieszkańców, służy im pomocą podczas wykonywania wszystkich codziennych czynności.